Zonnepark op landbouwgrond is zaak van regio

23/4/2018

Zonnepark op landbouwgrond is zaak van regio

De keuze om landbouwbouwgrond te gebruiken om zonnepanelen op aan te leggen, is geen zaak van het kabinet maar van gemeenten en provincies. Dat heeft minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat laten weten in antwoord op Kamervragen.

'Ik vind het van belang dat we in Nederland zorgvuldig omgaan met goede landbouwgronden en dat dat wordt betrokken bij de ruimtelijke afwegingen voor de plaatsing van zonnepanelen. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt primair bij gemeenten en provincies', schrijft de minister.

Provincies en gemeenten kunnen volgens Wiebes bij het maken van die afweging gebruik maken van de 'ladder voor duurzame verstedelijking', die in de ruimtelijke ordening wordt gebruikt om efficiรซnt ruimtegebruik te stimuleren. 'Het in gebruik nemen van landbouwgrond is de laatste optie.'

Stimuleringsbeleid
Minister Wiebes heeft een voorkeur voor zonnepanelen op daken. 'Ik deel de mening dat het wenselijk is als daken van gebouwen en niet-productieve gronden zoveel mogelijk worden benut. En ik juich het toe als gemeenten en provincies een actief stimuleringsbeleid voeren voor het bevorderen van opwek op daken, onproductieve gronden en meervoudig te gebruiken oppervlakten.' In de uitwerking van het Klimaatakkoord moet er volgens de minister aandacht zijn voor een zorgvuldige afweging van functies en een optimale combinatie daarvan.

Bron: Nieuwe Oogst