Subsidies

en hun betekenis

SDE+
MIA & Vamil
EIA
KIA
Lees verder

Welke subsidies, voorwaarden en voordelen

Er zijn verschillende subsidies en financiële voordelen bij het plaatsen van zonnepanelen.

  • Waar heeft u recht op?
  • Aan welke voorwaarden moet u voldoen?

Hieronder een overzicht van de huidige subsidies en financiële voordelen.

SDE++ subsidie

productiesubsidie voor duurzame energie

De subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE++) bestaat uit een vergoeding per opgewekte kWh elektriciteit voor een periode van 15 jaar. SDE++ is alleen beschikbaar voor grootverbruikers. Grootverbruikers hebben een aansluiting groter dan 3x80 Ampère.

In 2020 is deze subsidie aangepast, of beter gezegd: verbreed. Sinds 1 januari van dat jaar krijgen, naast hernieuwbare energie, ook CO2-reducerende technieken subsidie.

Voor 2022 is er 11 miljard budget beschikbaar. Het subsidiebedrag wordt later dit jaar bekend gemaakt. Aanvragen kan vanaf juni 2022.

MIA en Vamil

Milieu Investeringsaftrek en Willekeurige afschrijving milieu investeringen

De Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL) zijn subsidies op milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen voor ondernemers. Het zijn twee verschillende regelingen, maar worden vaak gecombineerd.

  • Met de MIA profiteert u van een investeringsaftrek van maximaal 36% van het investeringsbedrag. Die aftrek komt bovenop uw gebruikelijke investeringsaftrek. Het percentage is afhankelijk van de milieu-effecten en de gangbaarheid van het bedrijfsmiddel.
  • Met de Vamil kunt u 75% van de investeringskosten afschrijven. Dat kan op een tijdstip dat u zelf bepaalt en levert een liquiditeit- en rentevoordeel op.

U komt voor MIA of Vamil in aanmerking als u investeert in een bedrijfsmiddel dat op de zogeheten Milieulijst staat en voldoet aan de daarin gestelde eisen. Check hiervoor de voorwaarden.

EIA

Energie Investeringsaftrek op de aankoop van zonnepanelen

Investeert u als bedrijf in energiezuinige technieken en duurzame energie? En wilt u daarbij fiscaal voordeel behalen? Maak dan gebruik van de Energie-investeringsaftrek (EIA).

  • Het doel van de energie-investeringsaftrek (EIA) is het stimuleren van investeringen in energiebesparende bedrijfsmiddelen of in duurzame energie.
  • De regeling is bedoeld voor ondernemers die in Nederland inkomsten- of vennootschapsbelasting betalen.
  • Deze regeling levert u gemiddeld 11% voordeel op. Bovendien zorgen energiezuinige investeringen voor een lagere energierekening.
  • Voor 2022 is er een budget van € 149 miljoen.

De EIA geldt voor duidelijk omschreven investeringen (specifiek) én voor maatwerkinvesteringen (generiek) die een forse energiebesparing opleveren. Voor die investeringen kunt u 45,5 % van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst. Dat kan bovenop de gebruikelijke afschrijving. Deze investeringen staan omschreven als 'bedrijfsmiddelen' op de Energielijst.

KIA

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek voor bedrijfsmiddelen

Als u in het boekjaar investeert in bedrijfsmiddelen, dan kunt u in aanmerking komen voor de kleinschaligheidsaftrek. De bedrijfsmiddelen waarin u investeert, moeten dan wel in aanmerking komen voor investeringsaftrek.

Met deze regeling kunt u tot maximaal 28% van uw investering in zonnepanelen extra aftrekken van uw winst. Het definitieve bedrag van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek hangt af van het geïnvesteerde bedrag in het boekjaar. Check hiervoor de tabel van Belastingdienst.

De KIA kan gecombineerd worden met andere regelingen, zoals bijvoorbeeld de EIA.