Veel belangstelling voor SDE+ subsidie

28/2/2019

Veel belangstelling voor SDE+ subsidie

Gisteravond organiseerden wij een informatiebijeenkomst over SDE+ subsidie. Deze avond werd goed bezocht. Veel ondernemers wilden graag meer weten over de mogelijkheden over het investeren in zonnepanelen met behulp van subsidie.

De subsidieregeling 'Stimulering Duurzame Energieproductie' (SDE+) is bedoeld voor bedrijven die duurzame energie willen produceren, bijvoorbeeld met behulp van zonnepanelen. In het voorjaar is het weer mogelijk om deze subsidie aan te vragen: van 12 maart tot 4 april 2019.

Plan van aanpak
Het aanvragen van SDE+ subsidie doen we aan de hand van een plan van aanpak. Er komt namelijk nogal wat kijken bij een dergelijk traject. Voordat de subsidie wordt aangevraagd, wordt eerst het bedrijf - waaronder het beschikbare dakoppervlak - en de elektrische aansluiting in kaart gebracht. Is de subsidie toegekend? Dan gaan we aan de slag met de hoofdaansluiting, de meterkast en bekabeling. Daarnaast wordt er een dakplan gemaakt. Afhankelijk van het dakoppervlak en het verbruik, wordt samen een keuze gemaakt in zonnepanelen en omvormer(s). De dakbevestiging wordt aangepast aan het soort dak waarop de zonnepanelen gemonteerd worden.

Monteren en aansluiten van de pv-installatie
Als al het materiaal gekozen is, kan de montage en het aansluiten van de pv-installatie beginnen. Tegenwoordig kan een pv-systeem gevolgd worden door middel van monitoring. Deze brengt precies in beeld hoeveel elektriciteit de installatie opwekt en hoeveel daarvan verbruikt wordt.

Meer informatie over SDE?
Heeft u de informatieavond gemist, maar wilt u meer weten over de mogelijkheden van SDE+ subsidie? Neem dan contact met ons op via 0541 - 200150 of administratie@agro-nrg.nl. Wij helpen u graag!