Veel aanvragen voorjaarsronde SDE+

29/4/2020

Tijdens de SDE+-voorjaarsronde van dit jaar zijn 7.562 subsidieaanvragen ingediend bij de RVO. Er is voor ruim € 4,1 miljard subsidie aangevraagd. Dat is iets meer dan het beschikbare budget van € 4 miljard. SDE+-subsidie is bedoeld om de ontwikkeling van hernieuwbare energie in Nederland te stimuleren.

De meeste subsidie is aangevraagd voor projecten met zonnepanelen: 7.395 aanvragen en een aangevraagd budget van ruim € 2,5 miljard. Gevolgd door Biomassa (gas + warmte/WKK) met een budgetclaim van ruim € 849 miljoen. De RVO beoordeelt momenteel deze aanvragen en toetst de projecten op technische, financiële en economische haalbaarheid.

Nieuwe regeling

De voorjaarsronde 2020 was de laatste ronde van de huidige SDE+-regeling. Dit najaar wordt de SDE++ geopend. Deze nieuwe regeling beperkt zich niet meer tot duurzame energieproductie, maar gaat zich ook richten op CO2-reductie.

Jaar uitstel projecten 2020

Alle projecten met een SDE+-beschikking krijgen een uiterste datum waarop het project moet zijn gerealiseerd. Voor de projecten die in 2020 afgerond moeten zijn, is dit niet in alle gevallen haalbaar. De maatregelen rondom het coronavirus beïnvloeden de realisatie van SDE+-projecten in 2020. Bijvoorbeeld door een langere levertijd van benodigde materialen of gebrek aan arbeidskracht. Ook kan een beperkte transportcapaciteit ervoor zorgen dat een project niet tijdig gerealiseerd kan worden. Daarom heeft minister Wiebes besloten om een jaar uitstel te geven aan SDE+ projecten met een uiterste realisatietermijn in 2020. Op voorwaarde dat projecten naar verwachting binnen dat extra jaar gerealiseerd zijn.

Bron: RVO