Veel aanvragen voorjaarsronde SDE+

29/4/2020

Tijdens de SDE+-voorjaarsronde van dit jaar zijn 7.562 subsidieaanvragen ingediend bij de RVO. Er is voor ruim € 4,1 miljard subsidie aangevraagd. Dat is iets meer dan het beschikbare budget van € 4 miljard. SDE+-subsidie is bedoeld om de ontwikkeling van hernieuwbare energie in Nederland te stimuleren.

De meeste subsidie is aangevraagd voor projecten met zonnepanelen: 7.395 aanvragen en een aangevraagd budget van ruim € 2,5 miljard. Gevolgd door Biomassa (gas + warmte/WKK) met een budgetclaim van ruim € 849 miljoen. De RVO beoordeelt momenteel deze aanvragen en toetst de projecten op technische, financiële en economische haalbaarheid.

Nieuwe regeling

De voorjaarsronde 2020 was de laatste ronde van de huidige SDE+-regeling. Dit najaar wordt de SDE++ geopend. Deze nieuwe regeling beperkt zich niet meer tot duurzame energieproductie, maar gaat zich ook richten op CO2-reductie.

Jaar uitstel projecten 2020

Alle projecten met een SDE+-beschikking krijgen een uiterste datum waarop het project moet zijn gerealiseerd. Voor de projecten die in 2020 afgerond moeten zijn, is dit niet in alle gevallen haalbaar. De maatregelen rondom het coronavirus beïnvloeden de realisatie van SDE+-projecten in 2020. Bijvoorbeeld door een langere levertijd van benodigde materialen of gebrek aan arbeidskracht. Ook kan een beperkte transportcapaciteit ervoor zorgen dat een project niet tijdig gerealiseerd kan worden. Daarom heeft minister Wiebes besloten om een jaar uitstel te geven aan SDE+ projecten met een uiterste realisatietermijn in 2020. Op voorwaarde dat projecten naar verwachting binnen dat extra jaar gerealiseerd zijn.

Bron: RVO

This is some text inside of a div block.

Heading

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.