Veehouders leveren groot aandeel duurzame energie

17/10/2018

Veehouders leveren groot aandeel duurzame energie

Veehouders leveren een steeds groter aandeel in duurzame energie. Naast het leveren van diverse innovatieve agrarische producten, houden steeds meer veehouders zich bezig met het vergaren van duurzame energie.

Naar verwachting levert de tuinbouwsector al meer dan 15% aan energie voor de huishoudens in ons land. Hierdoor zijn steeds meer mensen zichervan bewust dat onze groene energie nauw samenhangt met de duurzame kwaliteiten van de agrarische sector. Het verduurzamen is nog lang niet voltooid. De komende jaren zullen er nog meer mogelijkheden ontstaan om ons land, en bovenal de agrarische sector, te verduurzamen.

Wisselwerking tussen agrarische sector en energiebedrijven
Energiebedrijven zijn blij met de duurzame kwaliteiten in de sector. In de toekomst verwachten zij meer dan 25% van de duurzame energie uit de agrarische sector te halen. Dat is een indrukwekkend percentage, maar makkelijk haalbaar met de komst van nieuwe innovatieve mogelijkheden om zelf energie op te wekken.

Boeren gebruiken de energie in eerste instantie voor het bevorderen van hun bedrijf. Ze zorgen dat de energie verdeeld wordt tussen de productie van bloemen, planten, de machines en het voeren van dieren. De overige energie wordt teruggekaatst naar de energiebedrijven, die deze energie weer verspreid naar derden. Zo is de wisselwerking tussen de agrarische sector en energiebedrijven voltooid.

Glastuinbouw: voorloper van duurzame energie
De wisselwerking tussen de agrarische sector en energiebedrijven begon bij de glastuinbouw. Zij maakten als eerste gebruik van co-vergisting, verbranding of vergassing van biomassa en zagen dat zonnecollectoren en warmtepompen de toekomst zouden zijn.

Inmiddels is vrijwel de gehele sector om en zien we dat ook veehouders een groot aandeel leveren in de duurzame energiestroom. Er zijn tevens plannen van de grond gekomen om de nabijgelegen woningen en centra van duurzame energie te voorzien. Hierbij wordt nog kleinschalig gedacht, dus enkel de plaatsen dicht bij de veehouders. Maar naar verwachting zal dit gebied in de toekomst uitgebreid worden. Een mooi voorbeeld is het verhaal van Jos Koeckhoven; hij was ooit aardappelboer, plaatste 1400 zonnepanelen en levert nu stroom aan de inwoners van zijn gemeente. Klik hier om zijn verhaal te lezen.

Economisch verantwoord?
Technisch gezien zijn we al bijna waar we willen zijn. Er zijn voldoende mogelijkheden om als agrarisch bedrijf mee te doen aan het opwekken van duurzame energie. Toch zal er ook geld ingestoken moeten worden en dat is voor veel veehouders het grootste probleem. Uit eigen zak betalen is vaak niet mogelijk en we hopen dan ook op de medewerking van de overheid.

Er zal geld in dit proces gestoken moeten worden, voordat de resultaten verbluffend goed kunnen zijn. Bij de meeste agrarische bedrijven is er al sprake van zelfvoorzienende alternatieven. De vraag is of elk bedrijf de mogelijkheid krijgt om de energie aan derden te leveren. Dit zou een groot probleem van de overheid oplossen: de uitputting van onze huidige grondstoffen voor het opwekken van energie.

Tegelijkertijd hebben de agrarische bedrijven niet echt kunnen profiteren van de subsidies voor duurzame elektriciteit. Deze worden vooral aan de grotere bedrijven uitgedeeld. De verwachting is wel dat de sector over enkele jaren minder afhankelijk zal zijn van fossiele grondstoffen en zelfvoorzienend zal worden.

Bron: Nuon via Boerenbusiness