Tarieven netbeheerders bekend

7/1/2016

Tarieven netbeheerders bekend

De netbeheerders hebben hun nieuwe tarieven bekend gemaakt. Opvallend is dat de energiebelasting op elektriciteit voor verbruik tot 10.000 kWh op jaarbasis met 1,9 cent is gedaald. Van 10.000 tot 50.000 kWh is deze met 0,3 cent gestegen. De energiebelasting op gas is maar liefst met 6 cent gestegen.

Deze ontwikkelingen zijn op korte termijn mooi voor de schatkist. Aan de andere kant worden elektrische apparaten interessanter ten opzichte van gasgestookte. Wellicht kansen voor steeds goedkoper wordende gelijkstroomboilers (energiebuffer). De tarieven van de netbeheerders zijn vrijwel gelijk gebleven. Wel komen we vaker klanten tegen in het MKB die te zwaar afgezekerd zijn. Een stapje lager scheelt soms € 400,- per jaar. De nieuwe tarieven voor aansluitingen tot 3x80 ampΓ¨re zijn hier te vinden.