Nieuws

Nieuws over zonnepanelen en zonne-energie


Tarieven netbeheerders bekend

Terug naar overzichtAfbeelding
Opvallend is dat de energiebelasting op elektriciteit voor verbruik tot 10.000 kWh op jaarbasis met 1,9 cent is gedaald. Van 10.000 tot 50.000 kWh is deze met 0,3 cent gestegen. De energiebelasting op gas is maar liefst met 6 cent gestegen! Voor de schatkist op korte termijn mooi. Aan de andere kant wordt elektrische apparaten interessanter t.o.v. gasgestookte. Wellicht kansen voor steeds goedkoper wordende gelijkstroomboilers (energiebuffer) De tarieven van de netbeheerders zijn vrijwel gelijk gebleven. Wel komen we vaker bij klanten in het MKB tegen die te zwaar afgezekerd zijn. Een stapje lager scheelt soms € 400,- per jaar. De nieuwe tarieven voor aansluitingen tot 3x80 ampère zijn hier te vinden.
Privacy verklaring