SDE+-ronde 2-2017: subsidie aangevraagd voor 3.221 megawattpiek

13/11/2017

SDE+-ronde 2-2017: subsidie aangevraagd voor 3.221 megawattpiek

In de tweede SDE+-ronde van dit jaar is voor ruim 3,2 megawattpiek SDE+-subsidie zon-pv aangevraagd. De verwachting is dat niet al deze aanvragen worden goedgekeurd. Er is namelijk voor 9,9 miljard euro subsidie aangevraagd, terwijl er maar 6 miljard euro beschikbaar is.

Het aantal zonnestroomprojecten waarvoor een beroep wordt gedaan op de Stimuleringsmaatregel voor Duurzame Energie (SDE+) is opnieuw toegenomen.
In ronde 1 van 2017 werd voor 4.511 zonneprojecten subsidie aangevraagd: dat is 97% van het totaal aantal aanvragen. In deze tweede ronde is voor 5.456 zonneprojecten subsidie aangevraagd: 94% van het totaal. Hiermee is voor zonne-energie het grootste deel van het beschikbare budget aangevraagd: 3.968 miljoen euro. Door de forse overtekening van het budget – tezamen met het moment van inschrijven – lopen veel zonne-energieprojecten het risico niet goedgekeurd te worden. Er is namelijk voor 9,9 miljard euro subsidie aangevraagd terwijl er maar 6 miljard euro beschikbaar is. Met name de 3.095 pv-projecten die in fase 3 een aanvraag hebben gedaan lopen een groot risico om afgewezen te worden, omdat aan het einde van fase 2 al voor 7 miljard euro budget was aangevraagd.

Naar verwachting wordt in februari 2018 pas bekendgemaakt welke projecten erkend worden.

Bron: Solar Magazine