Landbouwgrond of zonneweides?

19/12/2017

Landbouwgrond of zonneweides?

De overheid is krampachtig op zoek naar mogelijkheden om zogenaamde zonneweides te kunnen combineren met landbouw. Men ziet de zonnepanelen met gras als ondergewas, in combinatie met schapenhouderij, als ideale oplossing. Ik zie dat toch iets anders….

Gras of onkruid?
Gras is een gewas met een lage toegevoegde waarde. Als er door gedeeltelijke bebouwing niet bemest, gemaaid, geschud, geharkt en geoogst kan worden, is de grond niet rendabel te krijgen. Met schapen onder en tussen de panelen zal je moeten investeren om de bekabeling te beschermen. Dat weegt niet op tegen de lage opbrengst van het gras. Vandaar dat men in Duitsland het al lang weet. Alle begroeiing op zonneweides wordt gezien als onkruid. Maar waarom wil de overheid het dan zo graag? Heel simpel. We moeten onze klimaatdoelstellingen halen en hiervoor is ongeveer 20.000 hectare nodig. Hoe gemakkelijk is het om dit aan de landbouw te onttrekken middels het geven van subsidies? Wat men echter vergeet is dat deze grond dan niet meer beschikbaar komt voor de voedselproductie. En daar zit nou net de crux.

In 2015 is er in Parijs het Energieakkoord gesloten. Deze is ook door Nederland ondertekend. In Artikel 2 van dit akkoord staat duidelijk vermeld: het behalen van deze doelstellingen mag niet ten koste gaan van de voedselproductie. Oftewel: zonneweides mogen helemaal niet! Mits het te combineren is met landbouw natuurlijk. Vandaar die inspanning door de overheid.

Genoeg mogelijkheden
Gelukkig heeft het Fraunhover instituut in Duitsland na jarenlange onderzoeken een oplossing. Onder vijf meter hoge opstellingen met zonnepanelen kunnen groenten worden geteeld. Mooi toch? Hectares vol met zonnepanelen en onder dat glas groenteteelt. In Nederland noemen we dit ook wel kassen. Is er dan geen andere oplossing? Jazeker! In een verkeersklaverblad kan moeiteloos 2 megawatt aan zonnepanelen geplaatst worden. Langs snelwegen en spoorlijnen, op oude vuilstorten of verontreinigde gronden, of op duizenden nog onbenutte daken. Vreemd ook dat de ‘asbest eraf, zonnepanelen erop’ regelingen plotseling zijn geschrapt. Ik vraag me af wat hier speelt.

De landbouw heeft als enige sector de klimaatdoelstellingen die in Parijs zijn afgesproken behaald. Nu de rest nog. Maar liever niet ten koste van de landbouw.

Robert ter Horst,
Directeur Agro-NRG

Over de auteur:
Robert ter Horst (52) is een multi-ondernemer die diverse ondernemingen oprichtte. Na 10 jaar als bedrijfsvoorlichter bij veevoederbedrijven te hebben gewerkt, stichtte hij 1996 Terra-agribusiness (nu Dumea Agro-Advies) dat zich bezighoudt met de mineralenkringloop binnen de landbouw. In 2005 richtte hij Maxxfan (duurzame stalventilatie) op en in 2009 volgde Agro-NRG waardoor hij met Zon-PV systemen de boer opging. In 2012 volgde Zon-PV groothandel Home-NRG en werd Maxxfan afgestoten.
Alle bedrijven bestaan nog en in 2016 kregen zowel Terra-agribusiness als Agro-NRG een Gazelle Award als snelst groeiende bedrijven van Nederland.