Kamer voor meer regulering zonneparken

4/10/2018

Kamer voor meer regulering zonneparken

De Tweede Kamer heeft met een grote meerderheid ingestemd met meer regulering voor de aanleg van zonneparken.

Alle coalitiepartijen hadden al hun handtekening onder het plan gezet. Afgelopen dinsdag bleek bij de stemming dat ook veel andere partijen voorstander zijn van een zogenoemde zonneladder. Alleen de PVV en FvD stemde tegen de motie.

In de motie worden zorgen geuit over wildgroei bij de aanleg van grootschalige zonneparken op natuur- en landbouwgrond. Bovendien is er er veel weerstand bij onder meer de Rijksadviseur voor de fysieke leefomgeving; RIVM, Sovon, boeren- en natuurorganisaties en netbeheerders. De indieners van de motie (ChristenUnie, CDA, VVD en D66) vrezen bovendien voor een lokaal effect op grondprijzen en de negatieve gevolgen op kwetsbare natuur en bodemleven.

Zonneladder
Een meerderheid van de Kamer wil nu dat er gebruik wordt gemaakt van een zonneladder. Hierbij komt eerst onbenutte ruimte in aanmerking voor de aanleg van zonnepanelen. Zoals bijvoorbeeld daken van huizen, scholen, kantoren, parkeergarages, bedrijven- en braakliggende terreinen, vuilstorten en ruimten langs wegen.

Bron: Nieuwe Oogst