Jaar uitstel voor SDE+ projecten zonder netaansluiting

8/1/2020

Projecten met zonnepanelen van in totaal ruim 700 megawattpiek dreigen niet tijdig gerealiseerd te kunnen worden. Dit komt door het tekort aan transportcapaciteit bij de netbeheerders. De Tweede Kamer wil deze projecten meer tijd geven en heeft daarom ingestemd met een ontheffing van ÊÊn jaar. Hierbij moet het wel aannemelijk zijn dat de projecten binnen het betreffende jaar alsnog gerealiseerd kunnen worden.

Lees hier het hele nieuwsartikel via Solar Magazine.

‍