Driekwart boeren tegen zonnepark op landbouwgrond

29/5/2018

Driekwart boeren tegen zonnepark op landbouwgrond

Driekwart van de boeren en tuinders in Nederland is tegen de aanleg van zonneparken op landbouwgrond. Verrommeling van het landschap, stijgende grondprijzen en druk op de voedselproductie zijn daarvoor de voornaamste redenen.

Dat blijkt uit een onderzoek van Nieuwe Oogst; 1.105 boeren deden mee aan het Nieuwe Oogst Opiniepanel. 76,3 procent van de respondenten is tegen het gebruik van landbouwgrond voor de opwekking van zonne-energie, 23,7 procent is hier voorstander van. Ondanks dat veel boeren en tuinders tegen zijn, vreest een groot deel dat de ontwikkeling van zonneparken in het landelijke gebied niet is tegen te houden. 51,2 procent van de geënquêteerden verwacht dat het permanente installaties worden op het platteland.

In de toelichting op de vragen stellen veel boeren dat er nog voldoende daken in Nederland vrij zijn die eerst in aanmerking moeten komen. Ook zien zij nog genoeg mogelijkheden op slechte en incourante gronden waar boeren geen interesse in hebben.

Interessante uitbreiding
Onder voorstanders van zonneparken zijn er boeren en tuinders die vinden dat ook de landbouw een bijdrage moet leveren aan de energietransitie. Bovendien zien zij in de zonneparken een interessante uitbreiding van de economische activiteiten op het platteland, net zoals zorgtaken of toerisme dat zijn.

Voor- en tegenstanders zijn het wel vaker eens over het toezicht dat de overheid zou moeten houden op de uitrol van zonneparken. 84,6 procent van de ondervraagden vindt dat de overheid grenzen zou moeten stellen. Zo moet een opdrijvend effect op de grondprijzen en het ontstaan van oneerlijke concurrentie tussen zonneparken en voedselproductie worden tegengegaan.

Convenant
LTO Nederland, het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de brancheorganisatie Holland Solar zijn met elkaar in overleg over een convenant. Meerdere zonneparken in een gebied heeft namelijk veel invloed op de landbouwstructuur.

Bron: Nieuwe Oogst