Nieuws

Nieuws over zonnepanelen en zonne-energie


Subsidie voor stallen met zonnepanelen of zonnecollectoren in Gelderland

Terug naar overzichtAfbeelding
Agrarisch ondernemers in Gelderland kunnen tot en met 31 januari 2019 subsidie aanvragen voor de bouw van een duurzame, klimaatbestendige stal: de ‘stal van de toekomst’, met bijvoorbeeld zonnepanelen of zonnecollectoren.

De Provincie Gelderland wil de land- en tuinbouwsector stimuleren de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Daarom biedt de Provincie subsidie aan voor de bouw van nieuwe stallen. Deze voorzien zelf in hun energieverbruik en stoten geen methaan uit naar de omgeving. Door het inzetten van een warmtewisselaar, warmtepomp, koude-warmteopslag, brandstofcel, zonnecollectoren en -panelen kunnen de stallen energieneutraal zijn. Daarnaast is het belangrijk dat de nieuwe stallen bijdragen aan andere doelen, zoals ammoniak-, fijnstof- en geurvermindering, circulaire economie, dierenwelzijn en hergebruik van afvalstoffen.

Het subsidieplafond is 2,2 miljoen euro, gefinancierd door de Provincie en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (POP3). Subsidieverlening loopt via een tendersysteem. Dit betekent dat een adviescommissie alle aanvragen beoordeelt op kosteneffectiviteit, kans op succes en mate van effectiviteit. De aanvragen die het hoogst scoren krijgen subsidie.

Bron: Solar Magazine
Privacy verklaring