Subsidie jonge landbouwers vanaf 4 december aan te vragen

30/11/2017

Subsidie jonge landbouwers vanaf 4 december aan te vragen

Binnenkort wordt de subsidieregeling voor jonge landbouwers weer open gesteld. Van 4 december 2017 tot en met 15 januari 2018 kan deze worden aangevraagd. Hiermee stimuleert en ondersteunt de overheid landbouwers jonger dan 41 jaar.

Met deze subsidie kun je investeren in gebouwen, duurzame energie, machines en verplaatsbare installaties. Om gebruik te kunnen maken van deze regeling, mag je op het moment van aanvragen niet ouder zijn dan 40 jaar. Bovendien mag je de subsidie nog niet eerder aangevraagd hebben. Het subsidiebedrag is 30% van de subsidiabele kosten. De te verlenen subsidie is minimaal 10.000 euro en maximaal 20.000 euro.

Investeringen
De meeste provincies hebben inmiddels de voorwaarden en investeringslijst bekend gemaakt. Op de lijst staan 27 investeringen die in aanmerking komen voor de subsidie. Dit zijn investeringen in duurzame energie zoals zonnepanelen, biovergisting of biomassa, maar ook in zaken als reductie van fijnstof door warmtewisselaars of andere technieken. Daarnaast staan een aantal welzijnsvriendelijkevloeren voor varkens en koeienstallen op de lijst en een aantal machines voor grondbewerking en/of precisiebemesting.

Meer informatie
Wil je meer weten over de subsidieregeling voor jonge landbouwers? Kijk dan op de website van de RVO. Hier vind je ook per provincie hoe de regeling wordt ingevuld. Klik hier.