Coalitie pleit voor subsidie afgewezen SDE+ projecten

5/2/2020

Een coalitie van bedrijven, overheden en milieuorganisaties roept minister Wiebes op alsnog subsidie te verstrekken aan 6.000 SDE+-projecten die worden afgewezen in de najaarsronde 2019. Hiertoe is een brief aan de minister en Tweede Kamer verzonden.

De najaarsronde 2019 van de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+) werd afgelopen najaar sterk overtekend: van de 7.251 aanvragen voor zon-pv projecten worden volgens de brede coalitie zo’n 6.000 projecten afgewezen omdat het budget op is.

Lees hier het hele artikel via Solar Magazine

‍