Asbestregeling wordt verlengd tot eind oktober2016

15/10/2015

Asbestregeling wordt verlengd tot eind oktober 2016

De regeling ‘asbest eraf, zonnepanelen erop’ stimuleert agrariërs  door middel van een subsidie voor asbest sanering van daken, met het uiteindelijke doel dat zonnepanelen hiervoor teruggeplaatst worden.

Alléén asbestsanering valt daarmee niet binnen deze stimuleringsregeling. De combinatie zonnepanelen en asbest is een vereiste waarbij er minimaal 250 m2 dakoppervlak gesaneerd moet worden van het asbestdak. De subsidie betreft € 4,50 per m2 asbestdak. Per aanvrager kan maximaal € 15.000 subsidie worden toegekend. Plaatsing van minimaal 5000 Wattpiek zonnepanelen op een ander dak dan het gesaneerde dak mag op voorwaarde dat dit gebouw zich op een bouwblok uit de aanvraag bevindt.

Kort geleden heeft de Provincie Overijssel kenbaar gemaakt dat zij de stimuleringsregeling gaan verlengen. Dit houdt in dat de regeling aangevraagd kan worden tot 31 oktober 2016 en de realisatie van het desbetreffende project moet plaatsvinden voor 31 december 2016.

Daarnaast is het positieve bericht naar buiten gebracht dat de datum van plaatsing van de zonnepanelen voor reeds ingediende projecten ook verlengd kan worden, met 30 december 2016 als uiterste realisatie datum. Let op: U moet dan wel een officieel verzoek indienen om de einddatum te wijzigen. Bij aanvraag en honorering van de ‘asbest van het dak’ regeling is tot 31 december 2015 de Vamil (Willekeurige Afschrijving Milieu-investeringen) nog van kracht. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar www.asbestvanhetdak.nl.