Subsidies

Subsidies en asbest

 

Subsidies bij het plaatsen van zonnepanelen

  

Er zijn verschillende subsidies en financiële voordelen bij het plaatsen van zonnepanelen. Maar op welke subsidies heb ik recht en aan welke regels moet ik mij houden? Hieronder een overzicht van de huidige subsidies en financiële voordelen.

Subsidies:

Stimuleringsregeling Duurzame Energie + (SDE+)

SDE+ is een productiesubsidie voor duurzame energie, waaronder zonnepanelen. Wil u investeren in zonnepanelen? Dan kunt u mogelijk gebruik maken van de SDE+ subsidie. Voorwaarde is wel dat u een grootverbruik aansluiting > 3x 80A heeft. Het SDE+ budget in 2016 zal maar liefst 8 miljard euro zijn.
Dit bedrag zal in twee ronden opengesteld worden. De eerste, met een budget van 4 miljard, zal in maart zijn. De tweede ronde zal in september zijn.

Financiële voordelen:

Milieu Investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige afschrijving milieu investeringen (Vamil)

Naast de 4,5 euro per m2 subsidie op asbestverwijdering kunnen agrarische bedrijven via deze regeling gebruik maken
van de MIA/Vamil op dakvervanging én de Vamil op zonnepanelen. Er zitten naast de subsidie Asbest van het dak dus
grote fiscale voordelen aan deze regeling! Op een installatie van 50.000 Wattpiek kunt een willekeurige afschrijvingspost
aanvragen van circa 37.500 euro. Tevens kunt u 36% aftrek claimen op basis van de MIA en 75% aftrek op basis van de
Vamil op de dakvervanging (sanering + nieuw dak) zelf. Daarnaast hebben enkele provincies subsidieregelingen die met
deze investeringen gecombineerd kunnen worden, bijvoorbeeld isolerende maatregelen.
 

Energie Investeringsaftrek(EIA)

Op de aankoop van zonnepanelen is de EIA aan te vragen. Dit betekent dat van de investering 41,5% in mindering mag
worden gebracht op de fiscale winst in het jaar van aankoop. Uw fiscale voordeel is afhankelijk van de bedrijfsvorm en de
hoogte van de belasting die u betaald over de door u gemaakt winst. Sinds 2015 valt echter de eerste 25 kW buiten deze
regeling.

 

Asbest verwijderen

 

Naast subsidies voor het plaatsen van zonnepanelen gelden er ook nog subsidies voor het verwijderen van asbest (al dan niet in combinatie met het plaatsen van zonnepanelen). Hieronder ziet u welke voordelen er zijn bij het verwijderen van asbest.

Asbest:

Voor het saneren van asbest en het plaatsen van zonnepanelen is subsidie aan te vragen. In 2016 is het mogelijk deze subsidie zowel aan te vragen bij de Provincie (zie de regeling, asbest eraf, zonnepanelen erop) als bij de rijksdienst voor ondernemend Nederland (mijn.rvo.nl). U kunt deze twee subsidies dus stapelen waardoor de subsidie op kan lopen tot 9,- euro per m2.

Asbest eraf, zonnepanelen erop

De stimuleringsregeling Asbest eraf, zonnepanelen erop richt zich op de (semi)-agrarische sector. De regeling loopt,
zolang er geld in de pot zit, tot 31 oktober 2016. Uiterlijk 31 december 2016 dienen de zonnepanelen geïnstalleerd te zijn. De aanvraag dient aan de volgende voorwaarden te voldoen:

1. 4,5 euro subsidie per m2 Asbestdak
2. Sanering gaat gepaard met plaatsing zonnepanelen
3. Minimaal 250 m2 te saneren dakoppervlak
4. Per aanvrager maximaal 15.000 euro subsidie
5. Minimale hoeveelheid zonnepanelen is 5 kW-piek
6. Eerst aanvragen, daarna start werkzaamheden
7. Het bouwblok heeft na 1 januari

Kijk voor meer informatie in deze special over Asbest

Privacy verklaring