Verticale zonnepanelen oplossing voor agrarische grond?

20/11/2017

Verticale zonnepanelen oplossing voor agrarische grond?

De RVO heeft een ontwerpwedstrijd gehouden om te komen tot een betere zonne-energie oplossing voor agrarische gebieden, waarbij de landbouwfunctie intact blijft. Met een ruime meerderheid van stemmen heeft Team Synergy de publieksprijs gewonnen. Hun oplossing? Verticale zonnepanelen.  

Minimaal verlies aan landbouwgrond
Team Synergy is een team van bedrijven onder leiding van Energie Onderzoek Centrum Nederland (ECN). Hun inzending is een zonne-energiesysteem met bifacial zonnepanelen. Deze wekken aan twee zijden energie op en worden verticaal gepositioneerd. Hierdoor is het verlies aan landbouwgrond minimaal. De ondersteuningsconstructie van de zonnepanelen is ook een ophangconstructie. Over het gewas kan een schaduwgaas, regenkap of klimaatfolie ter bescherming van het gewas worden gehangen. Daarmee wordt het groeiseizoen verlengd. Dit levert bovenop de zonne-energieopbrengst ook een hogere gewasopbrengst op.  

12 inzendingen
De RVO hield de ontwerpwedstrijd, omdat de huidige veldsystemen vaak de agrarische opbrengst beperken of agrarische functies zelfs onmogelijk maken. In totaal ontving de RVO 12 inzendingen. De jury stond onder leiding van Kees van Zelderen. Hij is portefeuillehouder Klimaat en Duurzame Energie bij LTO. De jury selecteert 3 inzendingen die met het innovatiebureau WeLLdesign hun ontwerp verder kunnen ontwikkelen.

Bron: Solar Magazine