Verticale zonnepanelen oplossing voor agrarische grond?

20/11/2017

Verticale zonnepanelen oplossing voor agrarische grond?

De RVO heeft een ontwerpwedstrijd gehouden om te komen tot een betere zonne-energie oplossing voor agrarische gebieden, waarbij de landbouwfunctie intact blijft. Met een ruime meerderheid van stemmen heeft Team Synergy de publieksprijs gewonnen. Hun oplossing? Verticale zonnepanelen. Β 

Minimaal verlies aan landbouwgrond
Team Synergy is een team van bedrijven onder leiding van Energie Onderzoek Centrum Nederland (ECN). Hun inzending is een zonne-energiesysteem met bifacial zonnepanelen. Deze wekken aan twee zijden energie op en worden verticaal gepositioneerd. Hierdoor is het verlies aan landbouwgrond minimaal. De ondersteuningsconstructie van de zonnepanelen is ook een ophangconstructie. Over het gewas kan een schaduwgaas, regenkap of klimaatfolie ter bescherming van het gewas worden gehangen. Daarmee wordt het groeiseizoen verlengd. Dit levert bovenop de zonne-energieopbrengst ook een hogere gewasopbrengst op. Β 

12 inzendingen
De RVO hield de ontwerpwedstrijd, omdat de huidige veldsystemen vaak de agrarische opbrengst beperken of agrarische functies zelfs onmogelijk maken. In totaal ontving de RVO 12 inzendingen. De jury stond onder leiding van Kees van Zelderen. Hij is portefeuillehouder Klimaat en Duurzame Energie bij LTO. De jury selecteert 3 inzendingen die met het innovatiebureau WeLLdesign hun ontwerp verder kunnen ontwikkelen.

Bron: Solar Magazine

This is some text inside of a div block.

Heading

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.