Nieuws

Nieuws over zonnepanelen en zonne-energie


Subsidieregeling asbestsanering in combinatie met zonnestroom

Terug naar overzichtAfbeelding

Subsidieregeling asbestsanering in combinatie met zonnestroom

De provincies zijn druk bezig met de voorbereiding op een gezamelijke regeling. .
Daarbij wordt subsidie verleend op de sanering van asbest onder voorwaarde dat er ook wordt geïnvesteerd in zonnestroom. Naar verwachting wordt de regeling in mei/juni 2013 opengesteld. Op dit moment zijn de exacte voorwaarden nog niet bekend. De regeling is bestemd voor agrarische bedrijven. Exacte voorwaarden zijn nog niet bekend maar informeel weten we het volgende.
1 Per locatie (postadres) minimaal 400 m2 asbest saneren.
2 Subsidiebedrag tussen de € 3,- en € 4,- per m2.
3 Minimaal 15.000 Wp aan zonnestroom installeren.
4 Het minimum subsidiebedrag is dan € 1.200 tot € 1.600.
5 Mogelijk komt er een subsidieplafond van € 7.500. Dit in verband met de staatsteuntoets.
Duidelijk is wel dat voor het indienen van de aanvraag bij de provincie er geen investeringsverplichtingen mogen zijn aangegaan voor asbestsanering en zonnestroom. De provinciale regeling stopt eind 2014 of eerder indien het beschikbare budget wordt overschreden.
Nog niet bekend is welke bijlagen bij de aanvraag moeten meegezonden. Bij vorige regelingen was een asbestsaneringsplan noodzakelijk.

Fiscale regelingen
De vervanging van asbestplaten komt in aanmerking voor de Milieu Investering Aftrek (MIA 27%) en de bijbehorende Vamil-regeling. De Vamil-regeling houdt in dat de investering voor 75% versneld mag worden afgeschreven. Voor het verwijderen van asbest geldt in de MIA en Vamil-regeling een maximaal aftrekbaar bedrag van € 40,- per m2. Een investering in zonnepanelen komt in aanmerking voor energie-investeringsaftrek (E.I.A.), die is voor 2013 vastgesteld op 41,5% van het geïnvesteerde bedrag. Wanneer de asbestsanering wordt gecombineerd met de plaatsing van zonnepanelen is het mogelijk om ook de investering in zonnepanelen via de Vamil-regeling versneld af te schrijven. Ligt het te saneren dak niet gunstig ten opzichte van de zon dan mag de zonnestroominstallatie ook op een ander asbestvrij dak worden geïnstalleerd op het zelfde postadres. Verder komt asbestsanering en investeren in zonnestroom in aanmerking voor kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA).

Privacy verklaring