Subsidie voor Utrechtse jonge boeren die verduurzamen

13/11/2018

Subsidie voor Utrechtse jonge boeren die verduurzamen

Provincie Utrecht stelt 400.000 euro beschikbaar voor jonge boeren die hun bedrijf willen verduurzamen. Het geld komt uit het Europese Plattelandsontwikkelingsprogramma POP3.

Als jonge boeren investeren in de duurzaamheid van hun bedrijf, komen ze in aanmerking voor maximaal 20.000 euro subsidie van provincie Utrecht. De provincie heeft daarvoor volgend jaar 400.000 euro beschikbaar.

Het is de vierde keer dat provincie Utrecht de Jonge Landbouwersregeling openstelt. De vorige keer was in 2017. Toen ontvingen 25 jonge boeren een subsidie. Die investeerden vooral in zonnepanelen, koematrassen, emissiearme vloeren en precisiebemesting.

Tot 41 jaar
De Jonge Landbouwersregeling is gericht op jonge landbouwers tot 41 jaar. Om voor subsidie in aanmerking te komen, moeten investeringen bijdragen aan verbetering van het milieu, klimaatbestendigheid, dierenwelzijn, volks- en diergezondheid, landschap, de ruimtelijke kwaliteit of biodiversiteit.

Concreet gaat het bijvoorbeeld om verlaging van ammoniak-, geur-, en fijnstofemissies en om een lager gebruik van brandstof en gewasbeschermingsmiddelen. Ook machines voor bijvoorbeeld niet-kerende grondbewerkingen, gps-technieken en zonnepanelen op stallen en schuren komen voor subsidie in aanmerking.

Klik hier voor meer informatie over deze subsidieregeling

Bron: Nieuwe Oogst