Subsidie voor grond onder zonnepark vervalt

28/6/2018

Subsidie voor grond onder zonnepark vervalt

De subsidies op de grond onder zonneparken zullen vervallen. Dat schrijft minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) in een antwoord op Kamervragen.

Tot nog toe werd €2.500 subsidie per hectare verstrekt voor de grond onder de zonnepanelen. Vanaf het najaar zal Wiebes er echter op sturen dat deze subsidie vervalt. Anders zou er min of meer subsidie verstrekt worden voor het opkopen van grond.

De aanleiding voor de keuze van minister Wiebes is de ophef rondom PowerField (een ontwikkelaar van zonneparken) door berichtgeving in het NRC. PowerField zou grond namelijk aankopen voor zonneparken om deze grond vervolgens duurder verkopen. Inmiddels is bekendgemaakt dat PowerField hiermee stopt.

Schaarse grond
Een heikel punt is echter dat grond schaars is en dat de grondprijs hoog is. Er zou oneerlijke concurrentie ontstaan wanneer de ontwikkelaars van zonneparken door de subsidies een betere concurrentiepositie krijgen, ten opzichte van boeren. Ook de grondvergoeding voor windenergie op land zal jaarlijks verlaagd worden.

Eerder is al besloten dat een Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) ingesteld zal worden om meer inzicht te krijgen in de grondvergoedingen voor hernieuwbare energie. Volgens Wiebes zal de energietransitie met name overgelaten moeten worden aan private partijen. Zij kunnen er namelijk voor zorgen dat de kosten van de energietransitie zo laag mogelijk worden gehouden.


Bron: Boerenbusiness