Nieuwsbrief oktober 2013

16/10/2013

Nieuwsbrief oktober 2013

Agro-NRG op Beurs Hardenberg: (LIV- en Rundvee & Mechanisatie vakdagen)
Agro-NRG B.V. is de komende twee weken, 22-24 oktober en 29-31 oktober 2013 weer aanwezig op de Landbouwdagen Intensieve Veehouderij (LIV) en de Rundvee & Mechanisatie vakdagen. Bezoek onze stand in HAL 3 om bij te praten met onze medewerkers en op de hoogte te komen van de laatste ontwikkelingen in de zonne-energie markt. We zien u graag!!!

Op de beurs zijn wij aanwezig met de nieuwe showroomopstelling zoals ook te bezichtigen in onze vaste showroom in Ootmarsum. Hiernaast presenteren wij u op de beurs alle door ons te leveren panelen inclusief de nieuwste Full-Black CIS (Copper, Indium, Selenium) panelen van Solar Frontier. Met deze panelen worden rendementen gehaald van 100-130% kWh/kWp op onze testdaken in Ootmarsum en op Texel. Hierover meer bij het kopje testresultaten.

Stimuland, LEADER-subsidie gezamenlijke inkoop:
Agro-NRG heeft in juli 2013 een aanbieding gedaan voor een LEADER-subsidie traject, opgezet door Stichting Stimuland. Via een gezamenlijke inkoop wilden een aantal boeren in Dinkelland, Hof van Twente, Wierden en Dalfsen zonne-energie systemen aanschaffen. Agro-NRG heeft na een strenge kwaliteits-selectieprocedure door Stimuland en de agrariërs in Dinkelland, Hof van Twente en Wierden 30 grote projecten van 20 kWp mogen uitvoeren. Inmiddels zijn de projecten gerealiseerd en is in totaliteit 800.000Wp aangelegd bij deze bedrijven! Dit is 200.000Wp meer dan benodigd vanuit de subsidie.

We zijn erg blij met het in ons bedrijf gestelde vertrouwen en de keuze voor de beproefde kwaliteitsproducten van SHARP en omvormers van het merk SMA. Alle projecten worden in de komende periode toegevoegd aan de website www.wijoogstendezon.nl zodat ze voor iedereen zichtbaar zijn.

Financieel, Fiscaal- en subsidienieuws:
- Tot eind 2013 forse fiscale voordelen
- Asbest van het dak, zonnepanelen erop- regeling
- Duurzaamheidslening Overijssel

Tot eind 2013 forse fiscale voordelen:
Tot 31 december 2013 is het nog mogelijk om investeringen in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen willekeurig af te schrijven. De voorwaarde hiervoor is dat er maximaal 50% willekeurig wordt afgeschreven en het bedrijfsmiddel voor 2016 in gebruik moet worden genomen. Wees er dus op tijd bij als u van plan bent op korte termijn te gaan investeren in een zon-pv installatie! 

Asbest van het dak, zonnepanelen erop-regeling:
Via de stimuleringsregeling ‘asbest van het dak, zonnepanelen erop’ is het tot 31 oktober 2014 nog mogelijk om een beperkte subsidie te ontvangen voor het saneren van asbestdaken in combinatie met de aanleg van een zon-pv installatie. De regeling is van toepassing op heel Nederland. De belangrijkste voorwaarden zijn dat er minimaal 400m2 asbest gesaneerd wordt en er minimaal een 15 kW zon-pv installatie aangelegd wordt. De te ontvangen subsidie bedraagt een schamele € 3 per m2. Dit betekent een subsidie van € 1200 voor een minimum situatie. De investering, inclusief asbestsanering en nieuwe dakbedekking zal in zijn totaliteit liggen op ca. € 25.000 - € 30.000. Vraag voor de verdere voorwaarden van deze regeling en de mogelijkheden naar één van onze verkopers.

Duurzaamheidslening Overijssel:
Voor bedrijven in Overijssel is het mogelijk om gebruik te maken van de MKB-Energielening (duurzaamheidslening). Via deze lening ( af te sluiten bij de provincie Overijssel) is het mogelijk om voor 1,5% rente voor 5 jaar vast geld te lenen voor energiebesparende maatregelen, waaronder een zon-pv installatie. Het is via deze weg mogelijk om tot maximaal € 100.000 dit aantrekkelijke tarief te financieren. De financiering loopt volledig buiten de huidige financieringen via de bank om, zodat u zichzelf niet beperkt in de financieringsruimte. Voor meer informatie over de mogelijkheden, kunt u contact opnemen met ons!

Schoonmaakservice:
De eerste installaties van Agro-NRG liggen al weer een vijftal jaren op de daken. Het fabeltje dat veel zonne-energie bedrijven vertellen is dat installaties niet hoeven te worden gereinigd vanwege het zelfreinigende glas en de speciale coatings is overduidelijk NIET WAAR. Extreem bevuilde panelen kunnen tot 20% minder rendement opleveren. Bijgaand een foto van een voorbeeldsituatie van een klant waar de vervuiling duidelijk zichtbaar is. Bij een gemiddelde installatie met een opwekkingscapaciteit van 25.000 kWh per jaar betekent een verlies van 20% een rendementsverlaging van 5.000 kWh. In euro’s uitgedrukt is dit een bedrag van ca. € 650,- per jaar.

Vervuiling van de installatie kan optreden door stof van nabijgelegen kuilen, bomenrijen, omgevingsstof, vettige aanslag die vanuit veestallen omhoog trekt of via ventilatiekanalen. De mate van vervuiling en kans daarop is erg afhankelijk van de ligging, soort ventilatie in een stal maar ook van de dakhelling. Hoe steiler het dak, hoe minder vervuiling.

Agro-NRG kan uw installatie reinigen met een speciaal reinigingssysteem met onthard water en speciale borstels. Hierbij worden geen weekmakers gebruikt! Zelf schoonmaken van de installatie ontraden wij vanwege risico op persoonlijke ongelukken en op krassen en vlekken door gebruik van hard water waarin veel kalk zit of zelfs roestwater uit eigen broninstallaties. Wij bieden onze schoonmaakservice aan voor een zeer scherpe prijs. Wij doen dit omdat wij deze dienst als service en als verlengstuk zien van het leveren van een zon-pv installatie. Neem contact met ons op voor de kosten en voordelen van het schoonmaken van uw installatie.

Testinstallaties Texel en Twente:  

Agro-NRG heeft testinstallaties in Twente en ook een testlocatie op Texel. Deze verschillende installaties worden continue gemonitord en vergeleken met elkaar. De testresultaten zijn samengevat tot 1 oktober 2013 en zijn hier zichtbaar. Als we een vol jaar terugkijken valt het volgende op uit de testresultaten als verschil tussen Texel en Twente:   

       
  • De installaties op Texel halen in een vol jaar rendementen tussen de 115% en 130%. De installaties in Twente halen rendementen van 95% tot 105%. Dit verschil komt voort uit het feit dat Texel en het westen van het land in algemeenheid een 300-tal meer zonuren op jaarbasis kent. Daarnaast is er een betere beluchting/koeling van de panelen op Texel.
  •    
  • Ook valt op dat de Copper, Indium, Selenium (CIS-Techniek) panelen van Solar Frontier gigantische rendementen hebben. Deze panelen hebben in beide testgebieden 8% - 12% meer rendement dan de andere geteste paneelmerken.
  •    
  • Verder valt op dat de mono-kristallijn panelen van LG in Twente een procent minder rendement draaien dan de polykristallijn panelen van SHARP. Dit terwijl op Texel de score precies andersom is en juist de monokristallijn panelen een beter rendement hebben.

Klik hier voor de sheet met testresultaten

Voor meer informatie naar aanleiding van deze nieuwsbrief neem gerust contact met ons op!

This is some text inside of a div block.

Heading

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.