5 miljard voor SDE+ voorjaar 2019

3/1/2019

5 miljard voor SDE+ voorjaar 2019

Voor de voorjaarsronde van de regeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) is € 5 miljard beschikbaar. Deze eerste ronde is geopend van 12 maart tot en met 4 april 2019. Met de SDE+ subsidie wil de overheid het investeren in hernieuwbare energie door bedrijven stimuleren.

De eerste ronde is geopend van 12 maart tot en met 4 april 2019. Per ronde is er sprake van één integraal budgetplafond voor alle technologieën, waarbinnen de technologieën op basis van de kostprijs concurreren om beschikbare middelen. De voorjaarsronde heeft in 2019 drie fases.

  • Fase 1: 12 maart, 09.00 uur
  • Fase 2: 18 maart, 17.00 uur
  • Fase 3: 25 maart, 17.00 uur tot 4 april, 17.00 uur


In het najaar komt waarschijnlijk een tweede openstellingsronde. Minister Wiebes is van plan om hiervoor eenzelfde budget beschikbaar te stellen. Vóór 1 juli 2019 neemt hij hierover een definitief besluit.

Stimulans voor uitrol hernieuwbare energie
De SDE+ is een exploitatiesubsidie, waarbij het verschil tussen de kostprijs van grijze (fossiele) energie en die van duurzame energie wordt vergoed over een periode tot 15 jaar. De hoeveelheid subsidie is afhankelijk van de soort en de hoeveelheid geproduceerde duurzame energie.

De SDE+ maakt de uitrol van hernieuwbare energie versneld mogelijk. Net als in voorgaande jaren staat de SDE+ in 2019 open voor projecten die energie opwekken uit hernieuwbare bronnen zoals Biomassa, Geothermie Water, Wind (land, meer en waterkering) en Zon. De invulling van de SDE+ in 2019 is op vrijdag 21 december 2018 aangekondigd in een brief aan de Tweede Kamer.

Verbreding SDE+
Dit is het laatste jaar waarin de SDE+ in de huidige vorm bestaat. Vanaf 2020 wordt de SDE+ verbreed, onder de noemer stimuleringsregeling duurzame energietransitie (SDE++). De regeling beperkt zich niet meer tot duurzame energieproductie, maar gaat zich richten op CO2-reductie. Met de SDE+(+) wil het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) de productie van duurzame energie stimuleren.


Klik hier voor meer informatie over de SDE+ regeling


Bron: RVO

This is some text inside of a div block.

Heading

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.